Перелік web-ресурсів інститутів, факультетів та кафедр СумДУ.

 

 

 

Назви web-ресурсів

Назви доменів

1. Факультет технічних систем та енергоефективних технологій

teset.sumdu.edu.ua

1.1. Всеукраїнська міжвузівська науково-технічна конференція «Сучасні технології у промисловому виробництві»

conf.teset.sumdu.edu.ua

1.2. Кафедра технічної теплофізики

ttf.teset.sumdu.edu.ua

1.3. Кафедра прикладної екології

ecolog.sumdu.edu.ua

1.3.1. Науковий центр прикладних екологічних досліджень

env.teset.sumdu.edu.ua

1.3.2. Науково-навчальний центр екології та нових технологій

cent.ecolog.sumdu.edu.ua

1.3.3. Проект норвезько-українського співробітництва

encon.sumdu.edu.ua

1.4. Кафедра прикладної гідроаеромеханіки

pgm.sumdu.edu.ua

1.4.1. Міжнародна науково-технічна конференція «Промислова гідравліка та пневматика»

pgp.sumdu.edu.ua

1.4.2. Всеукраїнська студентська олімпіада «Гідравлічні та пневматичні машини»

gmolimp.sumdu.edu.ua

1.5. Кафедра процесів та обладнання хімічних i нафтопереробних виробництв

pohnv.teset.sumdu.edu.ua

1.5.1. International Conference «Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange (DSMIE-2018)» (33%)

dsmie.sumdu.edu.ua

1.5.2. Гурток автомоделювання та автомодельного спорту

automodeling.sumdu.edu.ua

1.6. Кафедра прикладного матеріалознавства і технологій конструкційних матеріалів

pmitkm.teset.sumdu.edu.ua

1.6.1. Науково-дослідна лабораторія прикладного матеріалознавства

labpm.sumdu.edu.ua

1.6.2. Міжнародна науково-практична конференція «Системи розробки та постановки продукції на виробництво»

srpv.sumdu.edu.ua

1.7. Кафедра технології машинобудування, верстатів та інструментів

tmvi.sumdu.edu.ua

1.7.1. Науковий журнал «Журнал інженерних наук»

jes.sumdu.edu.ua

1.7.2. Всеукраїнська студенська олімпіада з «Програмування верстатів з ЧПК»

cncolymp.sumdu.edu.ua

1.7.3. Курс підготовки школярів «Інженер та сучасність»

school-engineering.sumdu.edu.ua

1.7.4. International Conference «Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange (DSMIE-2018)» (34%)

dsmie.sumdu.edu.ua

1.8. Кафедра загальної хімії

chem.teset.sumdu.edu.ua

1.8.1. Науково-навчальний центр «All'хімія»

allchem.teset.sumdu.edu.ua

1.9. Кафедра загальної механіки та динаміки машин

zmdm.teset.sumdu.edu.ua

1.10.1. Секція "Опір матеріалів"

omim.teset.sumdu.edu.ua

1.10.2. Міжнародна науково-технічна конференція «Гервікон»

hervicon.sumdu.edu.ua

1.10.3. International Conference «Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange (DSMIE-2018)» (33%)

dsmie.sumdu.edu.ua

2. Факультет електроніки та інформаційних технологій

elit.sumdu.edu.ua

2.1. Конференція викладачів та студентів

elitconf.sumdu.edu.ua

2.2. Міжнародний ІТ форум IT PEOPLE SUMY

it-people.sumdu.edu.ua

2.3. Студентський науковий інформаційно-комп’ютерний центр

olymp.sumdu.edu.ua

2.4. Кафедра комп’ютерних наук

cs.sumdu.edu.ua

2.4.1. Науково-консультативний та навчально-методичний центр «Інформаційні технології проектування»

citp.elit.sumdu.edu.ua

2.4.2. Секція «Інформаційні технології проектування»

itp.elit.sumdu.edu.ua

2.4.3. Секція «Комп’ютеризовані системи управління»

ksu.sumdu.edu.ua

2.4.4. Персональний сайт Чекалова А.П.

chekalov.sumdu.edu.ua

2.4.5. Міжнародна науково-практична конференція «Advanced Information Systems & Technologies»

aist.sumdu.edu.ua

2.4.6. Міжнародна науково-практична конференція «Інтелектуальні системи в промисловості»

ispo.elit.sumdu.edu.ua

2.4.7. Міжнародна конференція з автоматичного управління «Автоматика 2016»

automatics2016.sumdu.edu.ua

2.4.8. Літня школа «Інтелектуальні системи», 2002–2003 рр.

sumschool.sumdu.edu.ua

2.4.9. Навчальна платформа НКЦ NetCracker (75%)

moodle.sumdu.edu.ua

2.4.10. Інформаційно-аналітична система адаптації навчального контенту випускаючої кафедри до вимог ринку праці (50%)

ac.sumdu.edu.ua

2.5. Кафедра прикладної математики та моделювання складних систем

pom.sumdu.edu.ua

2.5.1. Навчальна платформа НКЦ NetCracker (25%)

moodle.sumdu.edu.ua

2.5.2 Секція теоретичної фізики

tphysics.sumdu.edu.ua

2.6. Кафедра електроніки, загальної та прикладної фізики

ezpf.elit.sumdu.edu.ua

2.6.1. Науковий журнал «Журнал нано- та електронної фізики»

jnep.sumdu.edu.ua

2.6.2. Конференція Nanomaterail: Aplications& Properties (66,67%)

nap.sumdu.edu.ua

2.6.3. Науково-методична конференція «Шляхи удосконалення позааудиторної роботи студентів»

daphconf.sumdu.edu.ua

2.6.4. Студентська конференція «Перший крок у науку»

studconf.sumdu.edu.ua

2.6.5. Персональний сайт Ігнатенко В.М.

ignatenko.sumdu.edu.ua

2.7. Кафедра електроніки і комп’ютерної техніки

ekt.elit.sumdu.edu.ua

2.7.1. Центр 3Д-друку

3dprint.sumdu.edu.ua

2.8. Кафедра наноелектроніки

nano.elit.sumdu.edu.ua

2.8.1. Biomedical Engineering Education Tempus Initiative In Eastern Neighbouring Area

bme-ena.sumdu.edu.ua

2.8.2. Конференція Nanomaterail: Aplications& Properties (33,33%)

nap.sumdu.edu.ua

2.9. Кафедра електроенергетики

etech.sumdu.edu.ua

2.9.1 Центр електротехнології

etcenter.sumdu.edu.ua

2.10. Кафедра математичного аналiзу i методiв оптимізації

maimo.elit.sumdu.edu.ua

3. Навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького

fem.sumdu.edu.ua

3.1. Журнал "FemBook"

fb.fem.sumdu.edu.ua

3.2. Фестиваль «Sumy Cinema Fest»

scf.fem.sumdu.edu.ua

3.3. Кафедра економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування

econ.fem.sumdu.edu.ua

3.3.1. Мiжнародний науковий журнал «Механізм регулювання економіки»

mer.fem.sumdu.edu.ua

3.3.2. Міжнародна наукова конференція «Economics for Ecology»

iscs.fem.sumdu.edu.ua

3.3.3. Журнал «Economics of system development»

esd.sumdu.edu.ua

3.4. Кафедра маркетингу та управління інноваційною діяльністю

km.fem.sumdu.edu.ua

3.4.1. Науковий журнал «Маркетинг і менеджмент інновацій»

mmi.fem.sumdu.edu.ua

3.4.2. Міжнародна науково-практична конференція «Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу»

miim.fem.sumdu.edu.ua

3.5. Кафедра управління

management.fem.sumdu.edu.ua

3.5.1. Проблемна науково-дослідна лабораторія соціально-економічних досліджень

lser.fem.sumdu.edu.ua

3.5.2. Науково-інформаційний портал із менеджменту та економіки

me.fem.sumdu.edu.ua

3.5.3. Журнал «Вісник Сумського державного університету. Серія «Економіка»

visnyk.fem.sumdu.edu.ua

3.5.4. Міжнародна науково-теоретична конференція «Экзистенциальные и коммуникативные вопросы управления»

ecim.fem.sumdu.edu.ua

3.6. Кафедра фінансів і кредиту

fin.fem.sumdu.edu.ua

4. Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій

humf.sumdu.edu.ua

4.1. Конференції факультету ІФСК

confifsk.sumdu.edu.ua

4.2. Всеукраїнська мережа осередків гендерної освіти ВНЗ

gendercenter.sumdu.edu.ua

4.3. Кафедра іноземних мов

kim.sumdu.edu.ua

4.3.1. Персональний сайт Муліної Н.І.

mulina.sumdu.edu.ua

4.4. Кафедра журналістики та філології

journ.sumdu.edu.ua

4.4.1. Студентська газета «Студ і Я»

studio.sumdu.edu.ua

4.4.2 Науковий журнал «Образ» із соціальних комунікацій

obraz.sumdu.edu.ua

4.4.3. Північно-східний український центр журналістики та медіаграмотності

cjm.sumdu.edu.ua

4.4.4. Секція «Реклама і зв’язки з громадськістю»

pr.sumdu.edu.ua

4.4.5. Навчально-науковий центр прикладних соціально-кумунікаційних технологій «PR-консалтинг»

pr-consulting.sumdu.edu.ua

4.5. Кафедра германської філології

gf.sumdu.edu.ua

4.5.1. Журнал «Філологічні трактати»

tractatus.sumdu.edu.ua

4.6. Кафедра психології, політології та соціокультурних технологій

ppst.sumdu.edu.ua

4.6.1. Проблемна лабораторія «Центр соціально-гуманітарних аспектів регіональних досліджень»

csgard.sumdu.edu.ua

4.6.2. Центр досліджень регіональної безпеки

rcrs.sumdu.edu.ua

4.7. Кафедра філософії

philosophy.sumdu.edu.ua

4.8. Кафедра мовної підготовки іноземних студентів

lang.sumdu.edu.ua

5. Навчально-науковий інститут права

law.sumdu.edu.ua

5.1. Юридична клініка СумДУ

clinic.law.sumdu.edu.ua

5.2. Науково-консультаційний центр правових досліджень

yurcenter.law.sumdu.edu.ua

5.3. Інструкуії для працівників

moodle.law.sumdu.edu.ua

5.4. Журнал «Правовий вісник»

lаw-review.sumdu.edu.ua

5.5. Кафедра адміністративного, господарського права та економічної безпеки

agpfeb.law.sumdu.edu.ua

5.6. Кафедра кримінально-правових дисциплін та судочинства

smp.law.sumdu.edu.ua

5.7. Кафедра конституційного права, теорії та історії держави і права

history.law.sumdu.edu.ua

5.7.1. Науковий журнал «Сумський історико-архівний журнал»

shaj.sumdu.edu.ua

5.7.2. Науковий журнал «Сумська старовина»

starovyna.sumdu.edu.ua

5.7.3 Секція історія

preteritus.law.sumdu.edu.ua

5.8. Кафедра міжнародного, европейського права та цивільно-правових дисциплін

kmeep.law.sumdu.edu.ua

6. Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС»

uabs.sumdu.edu.ua

6.1. Сайт видавництва

armgpublishing.sumdu.edu.ua

6.2. Журнал «Світогляд-філософія-релігія»

wpr.sumdu.edu.ua

6.3. Громадська організація «Рада молодих вчених»

cys.sumdu.edu.ua

6.4. «Ментальна арифметика: абакус»

abakus.sumdu.edu.ua

6.5. Конгрес-центр СумДУ

congress.sumdu.edu.ua

6.6. Портал студентських ініціатив «UNITY»

unity.sumdu.edu.ua

6.7. Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

banking.uabs.sumdu.edu.ua

6.8. Кафедра міжнародних економічних відносин

kme.uabs.sumdu.edu.ua

6.8.1. Кафедра економічної теорії

et.fem.sumdu.edu.ua

6.8.2. Міжнародний електронний науковий журнал «Economic Processes Management»

epm.fem.sumdu.edu.ua

6.9. Кафедра економічної кібернетики

cyber.uabs.sumdu.edu.ua

6.9.1. Навчальні матеріали для забезпечення якості навчального процесу

ek.sumdu.edu.ua

6.10. Кафедра бухгалтерського обліку та оподаткування

buchuchet.uabs.sumdu.edu.ua

6.11. Кафедра іноземних мов ННІ БТ

inmov.uabs.sumdu.edu.ua

6.11.1. Всеукраїнська науково-практична конференція «Якісна мовна освіта у сучасному глобалізованому світі: тенденції, виклики, перспективи»

qle.sumdu.edu.ua

6.12 Кафедра теоретичної і практичної економіки

tpe.uabs.sumdu.edu.ua

7. Медичний інститут

med.sumdu.edu.ua

7.1. Конференції Медично інституту

conf.med.sumdu.edu.ua

7.2. Kонференція студентів та молодих науковців «Актуальні проблеми сучасної медицини»

sc-conf.med.sumdu.edu.ua

7.3. Науковий журнал «Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень»

ujcem.med.sumdu.edu.ua

7.4. Науково-методичний центр спортивної медицини

sportmed.sumdu.edu.ua

7.5. Радіо Медичного інституту

radio.med.sumdu.edu.ua

7.6. Cтудентське наукове товариство медінституту

snt.med.sumdu.edu.ua

7.7. Університетська клініка

clinic.health.sumdu.edu.ua

Факультет післядипломної медичної освіти

 

7.8. Кафедра сімейної медицини з курсом дерматовенерології

family.med.sumdu.edu.ua

7.9. Кафедра педіатрії

pedpo.med.sumdu.edu.ua

7.9.1. Кафедра педіатрії з курсом медичної генетики

ped.med.sumdu.edu.ua

7.10. Кафедра внутрішньої медицини післядипломної освіти

inter.med.sumdu.edu.ua

Медичний факультет

 

7.11. Кафедра морфології

anatomy.med.sumdu.edu.ua

7.11.1. Музей Медичного інституту

museum.med.sumdu.edu.ua

7.12. Кафедра патологічної анатомії

pathology.med.sumdu.edu.ua

7.12.1. Науковий центр патоморфологічних досліджень

sprc.med.sumdu.edu.ua

7.13. Кафедра фізіології і патофізіології з курсом медичної біології

physiology.med.sumdu.edu.ua

7.13.1. Наукова лабораторія молекулярно-генетичних досліджень

lab.med.sumdu.edu.ua

7.13.2. Науковое товариство патофізіологів України

pathphys.med.sumdu.edu.ua

7.14. Кафедра хірургії та онкології

surgery.med.sumdu.edu.ua

7.14.1. Регіональний науково-навчальний центр ендоскопічних методів діагностики та малоінвазивної хірургії (33,33%)

endo.med.sumdu.edu.ua

7.15. Кафедра біофізики, біохімії, фармакології та біомелекулярної інженерії

biochem.med.sumdu.edu.ua

7.16. Кафедра акушерства та гінекології

obsgyn.med.sumdu.edu.ua

7.16.1. Регіональний науково-навчальний центр ендоскопічних методів діагностики та малоінвазивної хірургії (33,33%)

endo.med.sumdu.edu.ua

7.16.2. Регіональний науково-навчальний центр ультразвукової діагностики

usd.med.sumdu.edu.ua

7.17. Кафедра інфекційних хвороб з епідеміологією

infection.med.sumdu.edu.ua

7.17.1. Гепатоцентр Сумської обласної інфекційної лікарні

hepato.med.sumdu.edu.ua

7.18. Кафедра загальної хірургії, радіаційної медицини та фтизіатрії

gensurgery.med.sumdu.edu.ua

7.18.1. Науково-консультативний та навчально-методичний Центр лазерної медицини

laser.med.sumdu.edu.ua

7.18.2. Регіональний науково-навчальний центр ендоскопічних методів діагностики та малоінвазивної хірургії (33,33%)

endo.med.sumdu.edu.ua

7.19. Кафедра нейрохірургії та неврології з курсами психіатрії, наркології, медичної психології, професійних хвороб, секцією ортопедіії та травматології

neuro.med.sumdu.edu.ua

7.19.1. Секцієя ортопедії і травматології з курсами анестіології та інтенсивної терапії, онкології, невідкладних станів, офтальмології

travma.med.sumdu.edu.ua

7.19.2. Регіональний навчально-тренувальний центр з надання першої невідкладної допомоги

emergency.med.sumdu.edu.ua

7.20. Кафедра громадського здоров’я

social.med.sumdu.edu.ua

7.20.1. Секція гігієни та екології з курсом мікробіології, вірусології та імунології

hygiene.med.sumdu.edu.ua

7.20.2. Регіональний Центр екологічного, хіміко-токсикологічного моніторингу та біомедичних досліджень

ecomed.health.sumdu.edu.ua

7.21. Кафедра стоматології

stomat.med.sumdu.edu.ua

Навчально-науковий центр фізичної реабілітації та спорту

 

7.22. Конференція «Актуальні проблеми медичного забезпечення спорту високих досягнень»

sportconf.med.sumdu.edu.ua

7.23. Кафедра фізичного виховання і спорту

sport.med.sumdu.edu.ua

7.24. Кафедра фізичної реабілітації та спортивної медицини

reab.med.sumdu.edu.ua

7.23.1. Міжнародна конференція «Здоров’я людини: теорія і практика»

zdorovconf.sumdu.edu.ua

8. Шосткинський інститут

shinst.sumdu.edu.ua

8.1. Конференція «Хімічна технологія: наука і виробництво»

himtec.sumdu.edu.ua

8.2. Kонкурс студентських науково-дослідних робіт «Наукові дослідження молоді: проблеми та перспективи інвестиційно-інноваційного розвитку соціально-економічних систем»

kpendr.sumdu.edu.ua

8.3. Всеукраїнська науково-методична конференція «Освіта, наука та виробництво: розвиток та перспективи»

csp.sumdu.edu.ua

9. Хiмiко-технологiчний коледж iм. I.Кожедуба ШІ СумДУ

htcolledge.sumdu.edu.ua

10. Відокремлений структурний підрозділ «Шосткинський професійний ліцей СумДУ»

shl.sumdu.edu.ua

11. Конотопський інститут

ki.sumdu.edu.ua

11.1. Дистанційні курси КІ СумДУ

dl.ki.sumdu.edu.ua

12. Полiтехнiчний технікум КІ СумДУ

kpt.sumdu.edu.ua

13. Індустріально-педагогічний технікум КІ СумДУ

kipt.sumdu.edu.ua

14. Машинобудівний коледж СумДУ

mk.sumdu.edu.ua

15. Бібліотека СумДУ

library.sumdu.edu.ua

15.1. Бібліотечний каталог

lib.sumdu.edu.ua

15.2. Інституційний репозитарій СумДУ

essuir.sumdu.edu.ua

16. Наука

 

16.1. Центр науково-технічної і економічної інформації

cnti.sumdu.edu.ua

16.2. Наукове товариство студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених

ntsa.sumdu.edu.ua

16.3. Науковий журнали «Вісник СумДУ»

visnyk.sumdu.edu.ua

16.4. Програма «Горизонт 2020»

horizon2020.sumdu.edu.ua

16.5. Інформаційний ресурс інноваційних розробок

innovation.sumdu.edu.ua

16.6. Популяризація принципів академічної доброчесності

integrity.sumdu.edu.ua

17. Студентські сторінки

 

17.1. Профспілкова організація студентів

studprofkom.sumdu.edu.ua

17.2. Організація студентського самоврядування

oss.sumdu.edu.ua

17.3. Студентська рада студмістечка

studrada.sumdu.edu.ua

18. Основні веб-ресурси

 

18.1. Головний сайт СумДУ

sumdu.edu.ua

18.2. Профспілкова організація співробітників

profcom.sumdu.edu.ua

18.3. Центр професійної та післядипломної освіти

cpo.sumdu.edu.ua

18.3.1. Автошкола СумДУ

avto.sumdu.edu.ua

18.4. Центр медіа-трансляцій СумДУ

tv.sumdu.edu.ua

18.5. Інформація для вступників

vstup.sumdu.edu.ua

18.6. Департамент міжнародної освіти

study.sumdu.edu.ua

18.6.1 Сервіс "На допомогу іноземним студентам міста Суми"

sumway.sumdu.edu.ua

18.7. Центр бенчмаркінгу та веб-менеджменту

web.sumdu.edu.ua

18.8. Університет дружній до сім'ї - "Лелека"

leleka.sumdu.edu.ua

18.9. Відділ позанавчальної роботи

vpr.sumdu.edu.ua

18.9.1. Студентський клуб «Спортлайн»

sportline.sumdu.edu.ua

18.10. Соціальна сторінка

socstor.sumdu.edu.ua

18.11. Культурно-мистецький центр СумДУ

kmc.sumdu.edu.ua

18.12. Спортивний клуб СумДУ

sport.sumdu.edu.ua

18.13. Футзальний клуб СумДУ

fc.sumdu.edu.ua

18.14. Дитячий оздоровчий заклад «Універ»

univer.sumdu.edu.ua

18.15. ІТ-технології в СумДУ

it.sumdu.edu.ua

18.16. Пошта студентів

365.sumdu.edu.ua

18.17. Cтартап-центр

startup.sumdu.edu.ua

18.18. Центр технічного обслуговування інформаційних систем

ctois.sumdu.edu.ua

18.19. Конструктор навчально-методичних матеріалів Lectur`ED

elearning.sumdu.edu.ua

18.19.1. Проект OpenCourseWare

ocw.sumdu.edu.ua

18.20. Платформа відкритих онлайн-курсів «Екзаменаріум»

examenarium.sumdu.edu.ua

18.21 Платформа для змішаного навчання «MiX»

mix.sumdu.edu.ua

18.22 Експеримент з апробації змішаного навчання в СумДУ

exp.sumdu.edu.ua

18.23. Інновації в СумДУ

innovative.sumdu.edu.ua

18.24. Центр розвитку кадрового потенціалу навчального закладу

fpkv.sumdu.edu.ua

18.24.1. Науково-методична конференція «Електронні засоби та дистанційні технології»

eldl.sumdu.edu.ua

18.25. Центр заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання

zaoch.sumdu.edu.ua

18.25.1. Платформа дистанційного навчання «Salamstein»

dl.sumdu.edu.ua

18.26. Кафедра військової підготовки

kvp.sumdu.edu.ua

18.27. Персональні сторінки авторів СумДУ

personal.sumdu.edu.ua

18.28. Віртуальна біржа праці СумДУ

job.sumdu.edu.ua

18.29. Віртуальний тур кампусом СумДУ

welcome.sumdu.edu.ua

18.30. Перший український регіональний портал

ranking.sumdu.edu.ua

18.31. Центр громадських ініціатив «Інтелект Сумщини»

intellect.sumdu.edu.ua

18.32. 3D-інновації

3d.sumdu.edu.ua

18.33. Діяльність Консорціуму Варшавського Університету та Українських університетів

wuuuc.sumdu.edu.ua

18.34 Група комп'ютерних технологій дизайну

ctdgroupe.sumdu.edu.ua

18.35. Платформи взаємопідтримки жінок в Сумській області

vpo.sumdu.edu.ua

19. Інформаційні сервіси та/або Бази даних АСУ

 

19.1 Розклад навчального процесу

schedule.sumdu.edu.ua

19.2. Шаблони документів СумДУ

document.sumdu.edu.ua

19.3. Делегування частини повноважень ректора іншим посадовим особам

dg.document.sumdu.edu.ua

19.4. Форми документів СумДУ

fm.document.sumdu.edu.ua

19.5. Установчі (дозвільні) документи з організації діяльності університету, які видані відповідними установами державного, регіонального та відомчого рівнів

fn.document.sumdu.edu.ua

19.6. Документи щодо співпраці Сумського державного університету з іншими установами, організаціями, підприємствами

tm.document.sumdu.edu.ua

19.5. Автоматизована система університету

asu.sumdu.edu.ua