Перелік web-ресурсів інститутів, факультетів та кафедр СумДУ.

 

 

 

Назви web-ресурсів

Назви доменів

1. Факультет технічних систем та енергоефективних технологій

teset.sumdu.edu.ua

1.1. Всеукраїнська міжвузівська науково-технічна конференція «Сучасні технології у промисловому виробництві»

conf.teset.sumdu.edu.ua

1.2. Кафедра технічної теплофізики

ttf.teset.sumdu.edu.ua

1.3. Кафедра прикладної екології

ecolog.sumdu.edu.ua

1.3.1. Проект норвезько-українського співробітництва

encon.sumdu.edu.ua

1.3.2. Науковий центр прикладних екологічних досліджень

env.teset.sumdu.edu.ua

1.4. Кафедра прикладної гідроаеромеханіки

pgm.sumdu.edu.ua

1.4.1. Міжнародна науково-технічна конференція «Промислова гідравліка та пневматика»

pgp.sumdu.edu.ua

1.4.2. Всеукраїнська студентська олімпіада «Гідравлічні та пневматичні машини»

gmolimp.sumdu.edu.ua

1.5. Кафедра процесів та обладнання хімічних i нафтопереробних виробництв

pohnv.teset.sumdu.edu.ua

1.6. Кафедра прикладного матеріалознавства і технологій конструкційних матеріалів

pmitkm.teset.sumdu.edu.ua

1.6.1. Науково-дослідна лабораторія прикладного матеріалознавства

labpm.sumdu.edu.ua

1.6.2. Міжнародна науково-практична конференція «Системи розробки та постановки продукції на виробництво»

srpv.sumdu.edu.ua

1.7. Кафедра технології машинобудування, верстатів та інструментів

tmvi.sumdu.edu.ua

1.7.1. Науковий журнал «Журнал інженерних наук»

jes.sumdu.edu.ua

1.7.2. Всеукраїнська студенська олімпіада з «Програмування верстатів з ЧПК»

cncolymp.sumdu.edu.ua

1.7.3. Курс підготовки школярів «Інженер та сучасність»

school-engineering.sumdu.edu.ua

1.8. Кафедра загальної хімії

chem.teset.sumdu.edu.ua

1.8.1. Науково-навчальний центр «All'хімія»

allchem.teset.sumdu.edu.ua

1.9. Кафедра опору матеріалів і машинознавства

omim.teset.sumdu.edu.ua

1.10. Кафедра загальної механіки та динаміки машин

zmdm.teset.sumdu.edu.ua

1.10.1. Міжнародна науково-технічна конференція «Гервікон»

hervicon.sumdu.edu.ua

2. Факультет електроніки та інформаційних технологій

elit.sumdu.edu.ua

2.1. Конференція викладачів та студентів

elitconf.sumdu.edu.ua

2.2. Міжнародний ІТ форум IT PEOPLE SUMY

it-people.sumdu.edu.ua

2.3. Студентський науковий інформаційно-комп’ютерний центр

olymp.sumdu.edu.ua

2.4. Кафедра загальної та теоретичної фізики

ztf.elit.sumdu.edu.ua

2.4.1. Секція теоретичної фізики

tphysics.sumdu.edu.ua

2.4.2. Персональний сайт Ігнатенко В.М.

ignatenko.sumdu.edu.ua

2.4.3. Науковий журнал «Журнал нано- та електронної фізики» (33,33%)

jnep.sumdu.edu.ua

2.4.4. Конференція Nanomaterail: Aplications& Properties (33,33%)

nap.sumdu.edu.ua

2.4.5. Студентська конференція «Перший крок у науку»

studconf.sumdu.edu.ua

2.5. Кафедра комп’ютерних наук

cs.sumdu.edu.ua

2.5.1. Секція «Комп’ютеризовані системи управління»

ksu.sumdu.edu.ua

2.5.2. Секція «Інформаційні технології проектування»

itp.elit.sumdu.edu.ua

2.5.3. Персональний сайт Чекалова А.П.

chekalov.sumdu.edu.ua

2.5.4. Міжнародна науково-практична конференція «Advanced Information Systems & Technologies»

aist.sumdu.edu.ua

2.5.5. Міжнародна науково-практична конференція «Інтелектуальні системи в промисловості»

ispo.elit.sumdu.edu.ua

2.5.6. Міжнародна конференція з автоматичного управління «Автоматика 2016»

automatics2016.sumdu.edu.ua

2.5.7. Літня школа «Інтелектуальні системи», 2002–2003 рр.

sumschool.sumdu.edu.ua

2.5.8. Навчальна платформа НКЦ NetCracker (75%)

moodle.sumdu.edu.ua

2.5.9. Науково-консультативний та навчально-методичний центр «Інформаційні технології проектування»

citp.elit.sumdu.edu.ua

2.6. Кафедра прикладної математики та моделювання складних систем

pom.sumdu.edu.ua

2.6.1. Навчальна платформа НКЦ NetCracker (25%)

moodle.sumdu.edu.ua

2.7. Кафедра прикладної фізики

kpf.elit.sumdu.edu.ua

2.7.1. Науковий журнал «Журнал нано- та електронної фізики» (33,33%)

jnep.sumdu.edu.ua

2.7.2. Конференція Nanomaterail: Aplications& Properties (33,33%)

nap.sumdu.edu.ua

2.7.3. Науково-методична конференція «Шляхи удосконалення позааудиторної роботи студентів»

daphconf.sumdu.edu.ua

2.8. Кафедра електроніки і комп’ютерної техніки

ekt.elit.sumdu.edu.ua

2.8.1. Центр 3Д-друку

3dprint.sumdu.edu.ua

2.9. Кафедра наноелектроніки

nano.elit.sumdu.edu.ua

2.9.1. Biomedical Engineering Education Tempus Initiative In Eastern Neighbouring Area

bme-ena.sumdu.edu.ua

2.9.2. Науковий журнал «Журнал нано- та електронної фізики» (33,33%)

jnep.sumdu.edu.ua

2.9.3. Конференція Nanomaterail: Aplications& Properties (33,33%)

nap.sumdu.edu.ua

2.10. Кафедра електроенергетики

etech.sumdu.edu.ua

2.11. Кафедра математичного аналiзу i методiв оптимізації

maimo.elit.sumdu.edu.ua

3. Навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького

fem.sumdu.edu.ua

3.1. Деканат ННІ ФЕМ (міжнар. сайт)

em.fem.sumdu.edu.ua

3.2. Конференції ННІ ФЕМ

conf.fem.sumdu.edu.ua

3.3. Журнал "FemBook"

fb.fem.sumdu.edu.ua

3.4. Фестиваль «Sumy Cinema Fest»

scf.fem.sumdu.edu.ua

3.5. Кафедра економіки та бізнес-адміністрування

econ.fem.sumdu.edu.ua

3.5.1. Мiжнародний науковий журнал «Механізм регулювання економіки»

mer.fem.sumdu.edu.ua

3.5.2. Міжнародна наукова конференція «Economics for Ecology»

iscs.fem.sumdu.edu.ua

3.5.3. Журнал «Economics of system development»

esd.sumdu.edu.ua

3.6. Кафедра економічної теорії

et.fem.sumdu.edu.ua

3.6.1. Міжнародний електронний науковий журнал «Economic Processes Management»

epm.fem.sumdu.edu.ua

3.6.2. Конференція «МСЕРР»

mserr.fem.sumdu.edu.ua

3.7. Кафедра маркетингу та управління інноваційною діяльністю

km.fem.sumdu.edu.ua

3.7.1. Науковий журнал «Маркетинг і менеджмент інновацій»

mmi.fem.sumdu.edu.ua

3.7.2. Міжнародна науково-практична конференція «Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу»

miim.fem.sumdu.edu.ua

3.7.3. Навчальний сайт для студентів ННІ ФЕМ

st.fem.sumdu.edu.ua

3.8. Кафедра управління

management.fem.sumdu.edu.ua

3.8.1. Проблемна науково-дослідна лабораторія соціально-економічних досліджень

lser.fem.sumdu.edu.ua

3.8.2. Науково-інформаційний портал із менеджменту та економіки

me.fem.sumdu.edu.ua

3.8.3. Журнал «Вісник Сумського державного університету. Серія «Економіка»

visnyk.fem.sumdu.edu.ua

3.8.4. Всеукраїнська науково-практична конференцiя «Екологiчний менеджмент в загальнiй системi управлiння»

ecomanagement.fem.sumdu.edu.ua

3.8.5. Міжнародна науково-теоретична конференція «Экзистенциальные и коммуникативные вопросы управления»

ecim.fem.sumdu.edu.ua

3.9. Кафедра фінансів і кредиту

fin.fem.sumdu.edu.ua

4. Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій

humf.sumdu.edu.ua

4.1. Конференції факультету ІФСК

confifsk.sumdu.edu.ua

4.2. Всеукраїнська мережа осередків гендерної освіти ВНЗ

gendercenter.sumdu.edu.ua

4.3. Кафедра іноземних мов

kim.sumdu.edu.ua

4.3.1. Персональний сайт Муліної Н.І.

mulina.sumdu.edu.ua

4.4. Кафедра журналістики та філології

journ.sumdu.edu.ua

4.4.1. Секція «Реклама і зв’язки з громадськістю»

pr.sumdu.edu.ua

4.4.2. Студентська газета «Студ і Я»

studio.sumdu.edu.ua

4.4.3 Науковий журнал «Образ» із соціальних комунікацій

obraz.sumdu.edu.ua

4.4.4. Навчально-науковий центр прикладних соціально-кумунікаційних технологій «PR-консалтинг»

pr-consulting.sumdu.edu.ua

4.5. Кафедра германської філології

gf.sumdu.edu.ua

4.5.1. Журнал «Філологічні трактати»

tractatus.sumdu.edu.ua

4.5.2. Лінгвістичний семінар

lingvseminar.sumdu.edu.ua

4.6. Кафедра психології, політології та соціокультурних технологій

ppst.sumdu.edu.ua

4.6.1. Проблемна лабораторія «Центр соціально-гуманітарних аспектів регіональних досліджень»

csgard.sumdu.edu.ua

4.6.2. Центр досліджень регіональної безпеки

rcrs.sumdu.edu.ua

4.7. Кафедра мовної підготовки іноземних студентів

lang.sumdu.edu.ua

5. Навчально-науковий інститут права

law.sumdu.edu.ua

5.1. Юридична клініка СумДУ

clinic.law.sumdu.edu.ua

5.2. Науково-консультаційний центр правових досліджень

yurcenter.law.sumdu.edu.ua

5.3. Інструкуії для працівників

moodle.law.sumdu.edu.ua

5.4. Журнал «Правовий вісник»

lаw-review.sumdu.edu.ua

5.5. Кафедра адміністративного, господарського права та економічної безпеки

agpfeb.law.sumdu.edu.ua

5.6. Кафедра кримінально-правових дисциплін та судочинства

smp.law.sumdu.edu.ua

5.7. Кафедра конституційного права, теорії та історії держави і права

history.law.sumdu.edu.ua

5.7.1. Науковий журнал «Сумський історико-архівний журнал»

shaj.sumdu.edu.ua

5.7.2. Науковий журнал «Сумська старовина»

starovyna.sumdu.edu.ua

5.7.3 Секція історія

preteritus.law.sumdu.edu.ua

5.8. Кафедра міжнародного, европейського та екологічного права

kmeep.law.sumdu.edu.ua

5.9. Кафедра цивільно-правових дисциплін та фінансового права

civil.law.sumdu.edu.ua

6. Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС»

uabs.sumdu.edu.ua

6.1. Сайт видавництва

armgpublishing.sumdu.edu.ua

6.2. Журнал «Світогляд-філософія-релігія»

wpr.sumdu.edu.ua

6.3. Громадська організація "Рада молодих вчених"

cys.sumdu.edu.ua

6.4. Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

banking.uabs.sumdu.edu.ua

6.5. Кафедра міжнародної економіки

kme.uabs.sumdu.edu.ua

6.6. Кафедра економічної кібернетики

cyber.uabs.sumdu.edu.ua

6.7. Кафедра бухгалтерського обліку та оподаткування

buchuchet.uabs.sumdu.edu.ua

6.8. Кафедра управління та фінансово-економічної безпеки

management.uabs.sumdu.edu.ua

6.9. Кафедра іноземних мов ННІ БТ

inmov.uabs.sumdu.edu.ua

6.10 Кафедра теоретичної і практичної економіки

tpe.uabs.sumdu.edu.ua

7. Медичний інститут

med.sumdu.edu.ua

7.1. Конференції Медично інституту

conf.med.sumdu.edu.ua

7.2. Kонференція студентів та молодих науковців «Актуальні проблеми сучасної медицини»

sc-conf.med.sumdu.edu.ua

7.3. Науковий журнал «Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень»

ujcem.med.sumdu.edu.ua

7.4. Клініка медичного інституту СумДУ

health.sumdu.edu.ua

7.5. Перша допомога

103.health.sumdu.edu.ua

7.6. Радіо Медичного інституту

radio.med.sumdu.edu.ua

7.7. Cтудентське наукове товариство медінституту

snt.med.sumdu.edu.ua

7.8. Університетська клініка

clinic.health.sumdu.edu.ua

Факультет післядипломної медичної освіти

 

7.9. Кафедра сімейної медицини

family.med.sumdu.edu.ua

7.10. Кафедра педіатрії

pedpo.med.sumdu.edu.ua

7.10.1. Кафедра педіатрії з курсом медичної генетики

ped.med.sumdu.edu.ua

7.11. Кафедра внутрішньої медицини післядипломної освіти

inter.med.sumdu.edu.ua

Медичний факультет

 

7.12. Кафедра нормальної анатомії людини з курсом топографічної анатомії та оперативної хірургії, гістології, цитології та ембріології

anatomy.med.sumdu.edu.ua

7.12.1. Центр колективного користування обладнанням для морфологічних досліджень

cmd.sumdu.edu.ua

7.12.2. Музей Медичного інституту

museum.med.sumdu.edu.ua

7.13. Кафедра патологічної анатомії

pathology.med.sumdu.edu.ua

7.13.1. Науковий центр патоморфологічних досліджень

sprc.med.sumdu.edu.ua

7.14. Кафедра фізіології і патофізіології з курсом медичної біології

physiology.med.sumdu.edu.ua

7.14.1. Наукова лабораторія молекулярно-генетичних досліджень

lab.med.sumdu.edu.ua

7.14.2. Науковое товариство патофізіологів України

pathphys.med.sumdu.edu.ua

7.15. Кафедра хірургії та онкології

surgery.med.sumdu.edu.ua

7.15.1. Регіональний науково-навчальний центр ендоскопічних методів діагностики та малоінвазивної хірургії (33,33%)

endo.med.sumdu.edu.ua

7.16. Кафедра біофізики, біохімії, фармакології та біомелекулярної інженерії

biochem.med.sumdu.edu.ua

7.17. Кафедра акушерства та гінекології

obsgyn.med.sumdu.edu.ua

7.17.1. Регіональний науково-навчальний центр ендоскопічних методів діагностики та малоінвазивної хірургії (33,33%)

endo.med.sumdu.edu.ua

7.17.2. Регіональний науково-навчальний центр ультразвукової діагностики

usd.med.sumdu.edu.ua

7.18. Кафедра інфекційних хвороб з епідеміологією

infection.med.sumdu.edu.ua

7.18.1. Гепатоцентр Сумської обласної інфекційної лікарні

hepato.med.sumdu.edu.ua

7.19. Кафедра загальної хірургії, радіаційної медицини та фтизіатрії

gensurgery.med.sumdu.edu.ua

7.19.1. Курс радіології

radiology.med.sumdu.edu.ua

7.19.2. Науково-консультативний та навчально-методичний Центр лазерної медицини

laser.med.sumdu.edu.ua

7.19.3. Регіональний науково-навчальний центр ендоскопічних методів діагностики та малоінвазивної хірургії (33,33%)

endo.med.sumdu.edu.ua

7.20. Кафедра нейрохірургії та неврології з курсами психіатріх, наркології, дерматовенерології, професійних хвороб, клінічної імунології, аларгології

neuro.med.sumdu.edu.ua

7.21. Кафедра громадського здоров’я

social.med.sumdu.edu.ua

7.21.1. Секція гігієни та екології з курсом мікробіології, вірусології та імунології

hygiene.med.sumdu.edu.ua

7.21.2. Регіональний Центр екологічного, хіміко-токсикологічного моніторингу та біомедичних досліджень

ecomed.health.sumdu.edu.ua

7.22. Кафедра стоматології

stomat.med.sumdu.edu.ua

7.23. Кафедра ортопедії і травматологіїз курсами анестіології та інтенсивної терапії, онкології, невідкладних станів, офтальмології

travma.med.sumdu.edu.ua

7.23.1. Регіональний навчально-тренувальний центр з надання першої невідкладної допомоги

emergency.med.sumdu.edu.ua

Навчально-науковий центр фізичної реабілітації та спорту

 

7.24. Кафедра фізичного виховання і спорту

sport.med.sumdu.edu.ua

7.25. Кафедра фізичної реабілітації та спортивної медицини

reab.med.sumdu.edu.ua

8. Шосткинський інститут

shinst.sumdu.edu.ua

8.1. Кафедра економіки та управління

 

8.1.1. Конференція «Хімічна технологія: наука і виробництво» (20%)

himtec.sumdu.edu.ua

8.1.2. Kонкурс студентських науково-дослідних робіт «Наукові дослідження молоді: проблеми та перспективи інвестиційно-інноваційного розвитку соціально-економічних систем»

kpendr.sumdu.edu.ua

8.2.Кафедра хімічної технології високомолекулярних сполук

 

8.2.1. Конференція «Хімічна технологія: наука і виробництво» (40%)

himtec.sumdu.edu.ua

8.3. Кафедра фундаментальних та загальнонаукових дисциплін

 

8.3.1. Всеукраїнська науково-методична конференція «Освіта, наука та виробництво: розвиток та перспективи»

csp.sumdu.edu.ua

8.3.2. Конференція «Хімічна технологія: наука і виробництво» (30%)

himtec.sumdu.edu.ua

8.4. Кафедра системотехніки і інформаційних технологій

 

8.4.1. Конференція «Хімічна технологія: наука і виробництво» (10%)

himtec.sumdu.edu.ua

9. Хiмiко-технологiчний коледж iм. I.Кожедуба ШІ СумДУ

htcolledge.sumdu.edu.ua

10. Відокремлений структурний підрозділ «Шосткинський професійний ліцей СумДУ»

shl.sumdu.edu.ua

11. Конотопський інститут

ki.sumdu.edu.ua

12. Полiтехнiчний технікум КІ СумДУ

kpt.sumdu.edu.ua

13. Індустріально-педагогічний технікум КІ СумДУ

kipt.sumdu.edu.ua

14. Машинобудівний коледж СумДУ

mk.sumdu.edu.ua

15. Бібліотека СумДУ

library.sumdu.edu.ua

15.1. Бібліотечний каталог

lib.sumdu.edu.ua

15.2. Інституційний репозитарій СумДУ

essuir.sumdu.edu.ua

16. Наука

 

16.1. Центр науково-технічної і економічної інформації

cnti.sumdu.edu.ua

16.2. Наукове товариство студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених

ntsa.sumdu.edu.ua

16.3. Науковий журнали «Вісник СумДУ»

visnyk.sumdu.edu.ua

16.4. Програма «Горизонт 2020»

horizon2020.sumdu.edu.ua

16.5. Інформаційний ресурс інноваційних розробок

innovation.sumdu.edu.ua

16.6. Інформаційного сервісу «Наукові публікації СумДУ»

scipub.sumdu.edu.ua

17. Студентські сторінки

 

17.1. Профспілкова організація студентів

studprofkom.sumdu.edu.ua

17.2. Організація студентського самоврядування

oss.sumdu.edu.ua

17.3. Студентська рада студмістечка

studrada.sumdu.edu.ua

18. General

 

18.1. Головний сайт СумДУ

sumdu.edu.ua

18.2. Кафедра військової підготовки

kvp.sumdu.edu.ua

18.3. Інформація для вступників

vstup.sumdu.edu.ua

18.4. Департамент міжнародної освіти

study.sumdu.edu.ua

18.4.1 Сервіс "На допомогу іноземним студентам міста Суми"

sumway.sumdu.edu.ua

18.5. Центр бенчмаркінгу та веб-менеджменту

web.sumdu.edu.ua

18.6. Центр технічного обслуговування інформаційних систем

ctois.sumdu.edu.ua

18.7. ІТ-технології в СумДУ

it.sumdu.edu.ua

18.8. Факультет підвищення кваліфікації викладачів

fpkpi.sumdu.edu.ua

18.8.1. Науково-методична конференція «Електронні засоби та дистанційні технології»

eldl.sumdu.edu.ua

18.9. Центр професійної та післядипломної освіти

cpo.sumdu.edu.ua

18.9.1. Автошкола СумДУ

avto.sumdu.edu.ua

18.10. Центр заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання

zaoch.sumdu.edu.ua

18.10.1. Дистанційне навчання

dl.sumdu.edu.ua

18.11. Організаційно-методичний центр технологій електронного навчання

elearning.sumdu.edu.ua

18.11.1. Проект OER

ocw.sumdu.edu.ua

18.12. Культурно-мистецький центр СумДУ

kmc.sumdu.edu.ua

18.13. Відділ позанавчальної роботи

vpr.sumdu.edu.ua

18.13.1. Студентський клуб «Спортлайн»

sportline.sumdu.edu.ua

18.14. Центр Інтернет-телерадіомовлення СумДУ

tv.sumdu.edu.ua

18.15. Профспілкова організація співробітників

profcom.sumdu.edu.ua

18.16. Персональні сторінки авторів СумДУ

personal.sumdu.edu.ua

18.17. Віртуальна біржа праці СумДУ

job.sumdu.edu.ua

18.18. Віртуальний тур кампусом СумДУ

welcome.sumdu.edu.ua

18.19. Перший український регіональний портал

ranking.sumdu.edu.ua

18.20. Футзальний клуб СумДУ

fc.sumdu.edu.ua

18.21. Cтартап-центр

startup.sumdu.edu.ua

18.22. Інновації в СумДУ

innovative.sumdu.edu.ua

18.23. Платформа для змішаного навчання

mix.sumdu.edu.ua

18.24. Пошта студентів

live.sumdu.edu.ua

18.25. Сайт "Лелека"

leleka.sumdu.edu.ua

18.26. Центр громадських ініціатив «Інтелект Сумщини»

intellect.sumdu.edu.ua

18.27. Соціальна сторінка

socstor.sumdu.edu.ua

18.28. Дитячий оздоровчий заклад «Універ»

univer.sumdu.edu.ua

18.29. 3D-інновації

3d.sumdu.edu.ua

18.30. Спортивний клуб СумДУ

sport.sumdu.edu.ua

18.31. Відкриті on-line курси СумДУ

examenarium.sumdu.edu.ua

18.32. Розклад навчального процесу

schedule.sumdu.edu.ua